Diagnostika papilomavirů (HPV)

Papilomaviry nemohou být kultivovány na tkáňových kulturách, proto je DNA diagnostika hlavní a nejpřesnější metodou pro detekci z klinických vzorků.

Běžně používané metody v laboratořích zahrnují použití řetězové polymerázové reakce. Běžné metody často neumožňují specifikaci HPV typů a pouze rozlišují přítomnost vysoce rizikového nebo nízce rizikového typu HPV.

Naše laboratoře nabízejí citlivou metodu detekce HPV s velmi přesnou typizací za využití nejmodernějšího technologického vybavení. Námi zavedená metoda je schopna zachytit všech 22 vysoce rizikových, rizikových i nízce rizikových typů.

Naše laboratoř provádí detekci skupiny rizikových HPV virů s identifikací těchto 22 typů: 6a, 6b, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 68, 66, 70, 73, 82.