Co je to papilomavirus (HPV)

Papilomaviry (human papillomavirus - HPV) patří mezi neobalené ikosahedrální DNA viry o velikosti 52-55nm. Velikost genomu papilomaviru (HPV) je pouze 8000bp.

Papilomaviry se snadno uchycují na kůži a sliznice pohlavních orgánů, úst a v anální oblasti.

V současné době je známo více než 100 typů HPV virů, přibližně 40 z nich napadá genitální oblast. HPV infekce je na celém světě nejčastěji sexuálně přenášená choroba. Genitální papilomaviry jsou spojeny s vývojem rakoviny a neoplazií děložního čípku, genitálních bradavic a bradavic v oblasti řitního otvoru, dále pak některých typů rakoviny v genitální a anální oblasti. HPV infekce děložního čípku často probíhá bezpříznakově. Prevalence HPV u žen s normálním cytologickým nálezem je 10%. Nejvyšší prevalence onemocnění je u žen pod věkovou hranicí 35 let. Klasifikace papilomavirů (HPV) rozlišuje vzhledem k nebezpečnosti vývoje rakoviny papilomaviry na vysoce rizikové, rizikové a nízce rizikové.

Vysoce rizikové papilomaviry jsou označovány za karcinogenní. Nízce rizikové papilomaviry jsou často příčinou genitálních bradavic. Studie z celého světa ukazují, že vysoce rizikové papilomaviry zvyšují riziko vzniku karcinomu děložního čípku nezávisle na geografické poloze studované populace.

Největší prevalenci mají typy HPV16 a HPV18. Typ HPV52 je druhý nejčastější v Africe a typ HPV53 je druhý nejčastější v Severní Americe.

V roce 2008 dostal Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu německý virolog Harald zur Hausen, který na konci sedmdesátých let a na začátku osmdesátých let zjistil vztah mezi rakovinou děložního čípku a HPV.

Papilomaviry bývají detekovány pomocí DNA analýz u více než 90% bioptických vzorků z cervikálního karcinomu (karcinom děložního čípku). HPV je asociován také s rakovinou pochvy (64-91 % případů), vaginální intraepiteliální neoplazií (82-100 % případů) a rakovinou konečníku (88-94 %). U mladých lidí jsou HPV viry příčinou rakoviny vulvy a penisu v 60-90 % případů. U starších osob je rakovina vulvy a penisu spojena s HPV jen v 10 % případů.

Až 50 % rakoviny penisu je spojeno s přítomností rizikového papilomaviru.

HPV viry způsobují také rakovinu orofaryngeální (86 % případů), rakovinu úst (68 % případů) a laryngu (hltanu), (69 %).